top of page

Головна / Абитуриенту / Підвишення кваліфікації

 ннцмі пк

Підвищення кваліфікації.

Повышение квалификации НУК ННЦМІ

 

  • Підготовка кваліфікованих фахівців для морської інфраструктури України є одним з актуальних завдань, особливо це стосується підготовки кваліфікованих фахівців. Перехід до ринкової економіки вимагає не тільки залучення в суспільне виробництво додаткової робочої сили, підвищення її кваліфікації, а й подальшого розширення підготовки фахівців, підвищення насиченості кваліфікованими кадрами морського господарства України.

 

  • Збільшення чисельності фахівців і систематичне підвищення їх кваліфікації є необхідною умовою зростання виробництва, прискорення технічного прогресу, рішення основного економічного завдання з реформування економіки та подолання кризових явищ.

  • Між процесом підготовки нових робітників і перепідготовкою тих, які мають стаж роботи на виробництві, є суттєві відмінності. Якщо підготовка передбачає навчання професійно-кваліфікаційним знанням і навичкам, то перепідготовка - розширення і поглиблення професійно-кваліфікаційних навичок і знань, які працівники придбали за період підготовки і вдосконалили в процесі трудової діяльності.

 

  • Перепідготовка робітників - це процес навчання, завдяки якому у робітника розширюються можливості застосування праці. Вона передбачає професійні зміни.

 

  • Перепідготовка здійснюється на спеціальних курсах з відривом або без відриву від виробництва. Така система повинна забезпечити відповідність між професійно-кваліфікаційною структурою робочих кадрів і досягненнями науки і технології, які впроваджуються у виробництво.

 

  • У всьому світі підприємства все більше мають потребу в працівниках, які володіють більш високою гнучкістю, високим рівнем кваліфікації і здатністю до змін в діловій сфері. Отже, проблема організації безперервної професійної підготовки та підвищення кваліфікації кадрів є необхідною складовою всього організаційно-правового механізму регулювання трудових відносин.

bottom of page