top of page
ЗАПИТАННЯ ННЦМІ
  • Які спеціальності пропонує ННЦМІ ?
    "Центр морської інфраструктури" пропонує всім бажаючим отримати затребувану на ринку праці спеціальність пройшовши повний курс навчання за запропонованими напрямками (спеціалізаціями) : 135 Суднобудування . Освітня програма підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 135 "Суднобудування" спеціалізації системотехніка об’єктів морської інфраструктури розроблена відповідно до Стандарту вищої освіти України для другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 13 «Механічна інженерія», спеціальності 135 «Суднобудування», затверджено та введеного в дію наказом Міністерства освіти і науки України від 10 липня 2019 року № 963. 144 Теплоенергетика; Освітньо-професійна програма "Енергетичний менеджмент" підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 144 "Теплоенергетика" розроблена на базі стандарту вищої освіти затвердженого і введеного в дію Наказом Міністерства освіти і науки України від 22.10.2020р. № 1292. відповідно до закону «Про вищу освіту» від 01.07.2014р. № 1556-VII, Постанов Кабінету Міністрів України «Про затвердження Національної рамки кваліфікацій» від 25.06.2020р. № 519, «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти» від 29.04.2015 р. № 266; Класифікатора професій: ДК 003:2010 (на заміну ДК 03:2005) від 28.07.2010р. № 327.
  • На вашому сайті є спеціальність, але я не бачу на офіційному сайті вступу де можна подати до вас заявку, можливо спеціальність або програма має іншу назву?"
    Можете зателефонувати нам та запитати все, що ВАС цікавить з питань навчання, або заповніть форму за посиланням.

Let's Get
Social

  • Facebook
bottom of page