КАФЕДРЫ ФМИ ФОН

Початком створення факультету морської інфраструктури Національного університету кораблебудування

ім. адм. Макарова є наказ ректора No 382к

від 17 квітня 2013 р,

а згідно наказу ректора №236 від 31.08.2021р

факультет розформований та  стає  - 

Навчально науковим центром морської інфраструктури,

як окремий підрозділ машинобудівного інституту

ПОЛОСКА
ПОДМЕНЮ

Основне завдання ННЦМІ ( факультету) - підготовка висококваліфікованих фахівців, які здатні реалізувати комплекс системних задач розвитку морської інфраструктури України шляхом впровадження сучасних технологій проектування, методів і моделей управління, підвищення енергетичної ефективності та екологічної безпеки з урахуванням проблем і особливостей соціально-економічного розвитку регіонів.

 

Можливість створення ННЦМІ базувалася на тому, що факультет своїм науковим і педагогічним потенціалом може забезпечити підготовку затребуваних (в даний час і на перспективу) фахівців відповідних спеціальностей практично для всіх складових елементів морської інфраструктури - портів і припортових господарств, судноремонтних заводів, спеціалізованих вантажно-розвантажувальних комплексів , нафтовидобувних терміналів і т. д

Організація ННЦМІ відповідає основним положенням затвердженої стратегії розвитку університету, найважливішим з яких є пошук напрямків підготовки фахівців, затребуваних не тільки в Україні, а й за кордоном.

Центр морської інфраструктури пропонує такі спеціалізації:

МОРСКАЯ ЛОГИСТИКА
Морська логістика
Химический завод

Системотехніка морської
Інфраструктури і енергоменеджменту