Початком створення факультету морської інфраструктури Національного університету кораблебудування ім. адм. Макарова є наказ ректора  No 382к від 17 квітня 2013 р, а згідно наказу ректора №236  від 31.08.2021р факультет був  розформований та  стає  -  Навчально науковим центром морської інфраструктури, як окремий  підрозділ машинобудівного інституту

ПОЛОСКА
  • Основне завдання ННЦМІ ( факультету) - підготовка висококваліфікованих фахівців, які здатні реалізувати комплекс системних задач розвитку морської інфраструктури України шляхом впровадження сучасних технологій проектування, методів і моделей управління, підвищення енергетичної ефективності та екологічної безпеки з урахуванням проблем і особливостей соціально-економічного розвитку регіонів.

Рулевое колесо на лодке
  • Можливість створення ННЦМІ базувалася на тому, що факультет своїм науковим і педагогічним потенціалом може забезпечити підготовку затребуваних (в даний час і на перспективу) фахівців відповідних спеціальностей практично для всіх складових елементів морської інфраструктури - портів і припортових господарств, судноремонтних заводів, спеціалізованих вантажно-розвантажувальних комплексів , нафтовидобувних терміналів і т. д

Алые паруса
 
  • Організація ННЦМІ відповідає основним положенням затвердженої стратегії розвитку університету, найважливішим з яких є пошук напрямків підготовки фахівців, затребуваних не тільки в Україні, а й за кордоном.

Центр морської інфраструктури пропонує  спеціалізацію:

Грузовые суда, пришвартованные в порту
  •    Системотехніка      морської 
 
   Інфраструктури і енергоменеджменту