top of page

Головна - Про нас

Початком створення Навчально - наукового центру морської інфраструктури Національного університету кораблебудування ім. адм. Макарова є  наказ  ректора No 236 від 31 серпня 2021 р

Одесский маяк

Про нас

Основне завдання ННЦМІ - підготовка висококваліфікованих фахівців, які здатні реалізувати комплекс системних задач розвитку морської інфраструктури України шляхом впровадження сучасних технологій проектування, методів і моделей управління, підвищення енергетичної ефективності та екологічної безпеки з урахуванням проблем і особливостей соціально-економічного розвитку регіонів.

  

Можливість створення ННЦМІ базувалася на тому, що вуз своїм науковим і педагогічним потенціалом може забезпечити підготовку затребуваних (в даний час і на перспективу) фахівців відповідних спеціальностей практично для всіх складових елементів морської інфраструктури - портів і припортових господарств, судноремонтних заводів, спеціалізованих вантажно-розвантажувальних комплексів , нафтовидобувних терміналів і т. д

  

Організація ННЦМІ відповідає основним положенням затвердженої стратегії розвитку університету, найважливішим з яких є пошук напрямків підготовки фахівців, затребуваних не тільки в Україні, а й за кордоном.

Дослідження
Наші викладачі та співробітники активно розробляють і впроваджують нові методології в процеси навчання вносячи ясність розуміння взаємодії сучасних технологій що застосованих в морській інфраструктурі.

Ці методи створюють передумови для нових досліджень всього море-господарського комплексу.

 

Дізнайтеся про наші останні результати і підходи у навчанні учнів, до таких випробувань!

1
д-р техн. наук, проф.  Ю.М. Харитонов  

Очолює ННЦМІ 

"Розвиток морської інфраструктури України -необхідний шлях для розвитку держави!"

2

Про навчання

На  теперішній  час  ННЦМІ навчає за такими спеціалізаціями:

Системотехніка об’єктів  морської інфраструктури  і енергетичного  менеджменту;

Наукова діяльність пов'язана з  Центром  прикладних досліджень в енергетиці    

ННЦМІ морська логістика (випуск 2017)
3
4

З  моменту  створення ННЦМІ ( факультету ФМІ)  його  співробітниками  реалізується 5-ти  річна программа розвитку, яка спрямована на  забезпечення  підготовки висококваліфікованих фахівців, спроможних реалізувати комплексні завдання  розвитку морської  інфраструктури України у системі транснаціонального співробітництва  шляхом впровадження  сучасних технологій проектування, методів і моделей управління, підвищення екологічної безпеки та енергетичної ефективності з врахуванням особливостей сучасного стану і перспективного розвитку регіонів та країни в цілому.

Одним з найважливійших завдань на етапі становлення ННЦМІ (факультету) стало завдання акредитації існуючих спеціальностей підготовки студентів та отримання ліцензій на нові спеціальності, які б в повній мірі забезпечили фахівцями перспективні напрямки розвитку морської інфраструктури України.

 

На сучасному етапі в ННЦМІ ведеться підготовка фахівців  за  наступними  спеціальностями:

8.05120105   –   «Системотехніка об’єктів   морської   інфраструктури»  (ліцензована  в 2015р.);

8.05060105   –   «Енергетичний менеджмент» (ліцензована в 2015р.);

 

Центр єдиний в Україні, який проводить підготовку фахівців за спеціальністю:

8.05120105 –  «Системотехніка об’єктів морської  інфраструктури».

Науково-педагогічний  склад ННЦМІ вдосконалює методичне забезпечення навчального процесу.

 

Cтановлення ННЦМІ не можливо уявити без динамічного розвитку його матеріально-технічної бази.

 

Так, з початку існування факультету виконано капітальний ремонт приміщення кафедри системотехніки об’єктів морської інфраструктури і енергетичного менеджменту, а також приміщення деканату , в стадії завершення  капітального  ремонту знаходиться  приміщення  Центру  прикладних досліджень  в енергетиці.  Готується план  розвитку  матеріально-технічної бази  кафедри  морської логістики.

У відповідності до спільного наказу міністра освіти і науки України та  голови  Державного  агентства з енергоефективності та  енергозбереження  України  Ц П Д в Е    - який відомий за своїми науковими розробками як в Україні, так і за кордоном, отримав сучасні прибори для проведення енергетичних аудитів та  організації навчального процессу з енергетичного менеджменту.

 

В центрі  активно  проводяться  наукові  дослідження  в  рамках   бюджетних,  госп-договірних робіт та грантів, серед яких слід відзначити  грант  Европейського  союзу «BSBEEP»,  спрямований  на підвищення енергоефективності в системах централізованого теплопостачання.

Захищена  1 докторська дисертація (Харитонов Ю.М., 2014р.) та  дві  кандидатських  дисертації (Долганов Ю.О.,  Ухін О.О, 2015р.), одна   кандидатська   дисертація прийнята  вченою  радою  НТТУ «КПІ»  до  захисту (Двірна О.З., 2015р.). Готують до захисту дисертації 2 докторанти, 2 пошукача, та 4 аспіранта.

Етап  становлення ННЦМІ  продовжується       Запрошуємо на навчання !

Контейнеры доставка

Щоб зрозуміти потреби людей  сьогодні, нам потрібне сучасне  мислення і нові наукові погляди - ті,  які ми створюємо, коли кілька  досліджень працюють в сінергіі. Ось  чому наш центр пропонує   актуальні погляди на бачення науки   про морське господарство і сучасних  викликів енергозбереження ....

Зв'яжіться з нами 

Підписуйтесь на нас

Інформація відправлена. Дякую!

5
bottom of page