top of page
Делая заметки в классе
2 ЛОГО ННЦМІ

Випускник із лідерськими амбіціями

Підвищення обізнаності, розуміння цінностей культури та політики сучасної України - як держави, яка потребує перетворення своєї морської інфраструктури для майбутніх поколінь інженерів...

ННЦМІ ґрунтуючись на практичних підсумках своєї діяльності переконаний, що багато хто з випускників мають необхідні професійні лідерські якості для створення успішної кар'єри на керівних посадах – як в Україні, так і у світовому просторі.

Коммерческое строительство
Кинотеатр под открытым небом

Навчання молодого покоління та наділення їх лідерськими якостями дозволяє не лише розширювати співпрацю, а й нарощувати глибший зв'язок із демо-кратичними цінностями та принципами. Тому більшість успішних лідерських проектів як правило спрямовані на вирішення питань поєднання та впровадження якісних бізнес-інновацій при знаходженні цілеспрямо-ваного підходу для позитивного впливу на суспільство!

Розвиваючи міжнародні напрями навчання з таких питань, як майбутнє морської інфраструктури, енергоефективні технології та інновації в муніципальному середовищі, ННЦМІ також пропонуємо своїм випускникам вивчати теми, що сприяють їхньому подальшому проф. розвитку (наприклад питання міжкультурної компе-тентності), а наше співтовариство спів-робітників, випускників, аспірантів - працюючих або тих які проходять стажування по всьому світу, забезпечує унікальну можливість позитивно впливати на зміцнення міжнародного співробітництва!

 НАВЧАННЯ НУК ННЦМІ
Контейнерный двор

Навчальні програми ННЦМІ порушують спільні питання безпеки та економіки портової інфраструктури.
Свої наукові роботи ННЦМІ проводить у сферах прикладних досліджень і в питаннях морських технологій, а так само муніципальної енергетики, при цьому беручи до уваги сучасні, загальнопланетарні питання (
наприклад: - подолання кліматичної кризи 0 Co , забезпечення відновлення навчання під час і після пандемії), ін.

Підвищення обізнаності, розуміння цінностей культури та політики сучасної України - як держави, яка потребує перетворення своєї морської інфраструктури для майбутніх покоління інженерів, залишається важливим вектором розвитку і в нашій організації.

«   Для вирішення багатьох завдань муніципалітетів у яких задіяні співробітники та аспіранти нашої організації іноді необхідним кроком є організація та створення цільових груп за поточними темами (впровадження інновацій/нових технологій, для вирішення актуальних проблем та знаходження реальних можливостей).

У свою чергу такі дії спрямовані і на відновлення довіри до державних наукових установ. »

bottom of page