top of page
Якорь 1

Підвищення конкуренто-здатності підприємства

 

Контроль за наявністю встановлених норм і питомих витрат ПЕР і їх виконанням.

 

Під час проведення перевірок стану ведення обліку і викорис-тання ПЕР на підприємствах  з Положенням про Державне агентство по енергоефективності та енергозбереження України, затвердженого Указом Президента України від 13 квітня 2011 року № 462.

.

Головна \  ЦПДвЕ

ЦЕНТР
ПРИКЛАДНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
В ЕНЕРГЕТИЦІ

Працюючи з нами, Ви можете показати відповідальність, свій професіоналізм, самостійність, здатність доводити справи до кінця, і отримувати гідну оплату.

A fresh look at energy saving!

Згідно з оцінками, понад 90% газових турбіни, майже 60% парових турбін і котлів відпрацювали не менше 30 років.Передають електромережі відрізняються низькою ефективністю, а втрати при передачі та розподілі оцінють на рівні 27% обсягу виробу електроенергії.

ЦПДвЕ

A fresh look at energy saving!

Центром виконані енергетичні обстеження більше 400 підприємств і організацій !

Комплексні програми енергозбереження;  Програми удосконалення систем теплопостачання міст і концепції розвитку;

ЕНЕРГЕТИЧНИЙ АУДИТ      

ЩО ТАКЕ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ      АУДИТ (ЕНЕРГОАУДИТ)    

 

Енергетичні об'єкти і інфра-структура України потребують швидкої модернізації.

 

Згідно з оцінками, понад 90% газових турбіни, майже 60% парових турбін і котлів відпрацювали не менше 30 років.

 

Передають електромережі відрізняються низькою ефективністю, а втрати при передачі та розподілі оціниються на рівні 27% обсягу виробу електроенергії.

Виконує для підприємств і організацій комплекс робіт:

  • проведення енергетичного аудиту;

  • складання енергетичних паспортів;

  • нормування витрат енергоресурсів;

  • складання енергетичних балансів;

  • впровадження системи енергетичного менеджменту;

  • екологічна і енергетична експер-

тизи проектів;

  • розробка програм реконструкції та

модернізації енергетичних систем;

області енергоменеджменту;

  • організація тематичних науково-

технічних конференцій, семінарів.

Підвищення конкурентоздатності підприємства

Контроль за наявністю встановлених норм і питомих витрат ПЕР і їх виконанням.

 

Під час проведення перевірок стану ведення обліку і використання ПЕР на підприємствах  з Положенням про Державне агентство по енергоефективності та енергозбереження України, затвердженого Указом Президента України від 13 квітня 2011 року № 462.

ДЛЯ ЦПДвЕ
Якорь 2
bottom of page