top of page

23.06.2020 в Національному університеті кораблебудування імені адмірала Макарова на кафедрі Системотехніки морської інфраструктури та енергетичного менеджменту успішно відбувся перший захист кваліфікаційної бакалаврської роботи студентом Кузнєцовим Георгієм за фахом 144 Теплоенергетика,  спеціалізація - енергетичний менеджмент!

Головою атестаційної комісії був обраний завідувач кафедри Технічної теплофізики та суднових пароутворюючих установок, професор Борис Васильович Димо.

Декан факультету морської інфраструктури д.т.н., професор Юрій Миколайович Харитонов виступив з доповіддю "Про впровадження результатів кваліфікаційної бакалаврської роботи в профільні, які пов'язані з термомодернізацією будівель міста Миколаєва"


Захід проходив з урахуванням вимог дотримання карантину.

bottom of page