top of page
Кузнецов Г

Призначення іменної академічної стипендії Президента України студенту першого року навчання (ІІ семестр 2020/2021 навчального року), за ступенем вищої освіти «Магістр» зі спеціальності «144 Теплоенергетика»
Кузнецову Георгію Валерійовичу                      

Кузнецов Георгій Валерійович продовжив навчання у Національному університеті кораблебудування імені адмірала Макарова (НУК) за спеціальністю 144 «Теплоенергетика» на другому (магістерському) рівні вищої освіти після закінчення бакалаврату у 2020, отримавши диплом з відзнакою. Під час навчання Георгій зарекомендував себе з найкращої сторони, до навчання ставиться сумлінно. З усіх предметів має тільки відмінні оцінки (90 та більше балів, або за рейтингом ЄКТС – А). На сьогоднішній день отримує стандартну академічну стипендію.

Під час навчання неодноразово приймав участь у студентських олімпіадах, де займав призові місця. Приймав участь у роботі Всеукраїнських науково - студентських конференцій «Проблеми соціально-гуманітарних наук» (2019 р.) та «Актуальні проблеми сучасної хімії» (2020 р.).

Має сертифікат Pearson Test of English рівня С1.

Схильність до наукової роботи виявив при навчанні у Морському ліцеї ім. проф. Александрова. Був неодноразовим призером другого етапу захисту науково-дослідних робіт. Є членом Малої Академії наук України.

Починаючи з другого курсу університету приймав участь у виконанні держбюджетних науково-дослідних робіт: «Вдосконалення процесів шумоглушіння з охолодженням відпрацьованих газів в енергетичних установках кораблів класу корвет» (№ДР 0117U000884) та «Розробка аерозольних градієнтних технологій для систем життєзабезпечення суден і кораблів» (№ДР 01117U000350). Результати робіт доповідались на Міжнародних науково-технічних конференціях «Інновації в суднобудуванні та океанотехніці», «Суднова енергетика: стан і проблеми» у 2017-2019 роках
(м. Миколаїв) та «Наукові підсумки 2020» (м.Харків).

На сьогоднішній день Георгій має 3 публікації у наукових виданнях категорії «Б» та 1 деклараційний патент на корисну модель України:

1. Кузнецов В.В., Кузнецов Г.В. (2018) Оценка теплогидравлической эффективности профилирования оребренных поверхностей судовых утилизационных котлов / Збірник наукових праць НУК, 2018, №3-4

2. Шевцов А.П., Кузнецов Г.В. (2019) Оценка фракционной эффективности градиентного переноса аэрозолей в элементах энергетических установок. Збірник Наукових праць НУК 2019, №1, 82-88.

3. Шевцов А.П., Кузнецов Г.В. (2019) Обоснование рациональной последовательности способов аэрозольных градиентных технологий в элементах судовых энергетических установок. Збірник Наукових праць НУК 2019, №3, 18-26.

4. Кузнецов В.В., Кузнецова С.А., Кузнецов Г.В. Глушник. Патент України на корисну модель №135360. 25.06.2019

Переможець ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт із галузі знань «Суднобудування та водний транспорт» у 2019/2020 навчальному році. Отримав Диплом І ступеня

Зараз Кузнецов Георгій відмінно навчається. Навчання поєднує з роботою на Державному підприємстві «Дослідно-проектний центр кораблебудування» (м.Миколаїв), де поглиблює знання з обраної спеціальності та приймає участь у розробках за напрямом підприємства.

Він комунікабельний, добрий, відкритий та відповідальний, працьовитий, дисциплінований, доброзичливий. Серед студентів та викладачів університету користується повагою.

 

Ректор                                                                          Є.І. Трушляков

 

Голова студентського парламенту                              В.С. Суслов

Виписка

з залікової книжки

студента магістратури групи 5621м

Кузнецова Георгія Валерійовича

I семестр

 

Іноземна мова                                                                                відмінно

 

Філософія наукової діяльності та інновацій                                 відмінно

 

Математичне моделювання енергетичних систем                       відмінно

 

Енергозбереження та енергоощадні технології в

різних галузях господарювання                                                     відмінно

 

Правове забезпечення діяльності в галузі

енергетичного менеджменту                                                                            відмінно

 

Енергетичний аудит на об’єктах морської інфраструктури                   відмінно

 

bottom of page