top of page

Головна / Абитуріенту / Аспірантура

Аспірантура - форма підготовки наукових працівників у вищих навчальних закладах і науково-дослідних організаціях.

Зазвичай аспірантура закінчується захистом кандидатської дисертації і присудженням ступеня кандидата наук.

 

В аспірантуру вузу на конкурсній основі приймаються особи, які мають вищу професійну освіту.

Особи, які склали повністю або частково кандидатські іспити, при вступі до аспірантури звільняються від відповідних вступних іспитів.

 

Приймальна комісія за результатами вступних іспитів приймає рішення по кожному претенденту, забезпечуючи зарахування на конкурсній основі осіб, найбільш підготовлених до наукової і педагогічної роботи.

Зарахування до аспірантури проводиться наказом керівника вищого навчального закладу (наукової установи, організації).

Навчання в аспірантурі може здійснюватись за очною формою не більше трьох років, за заочною формою - чотирьох років. За час навчання аспірант зобов'язаний: повністю виконати індивідуальний план; здати кандидатські іспити з філософії, іноземної мови та спеціальної дисципліни; завершити роботу над дисертацією і подати її на кафедру (до ради, відділ, лабораторію, сектор).

Чому ННЦМІ ?

Скажімо так, давно ні є таємницею що керівництво Центру, плануючи довгострокову перспективу в сфері сталого розвитку, акцентує увагу всього колективу на підготовку висококваліфікованих, сучасних фахівців так само і для своїх майбутніх потреб у наймі, інвестуючи в програми розвитку персоналу, які допомагають розвинути безліч талантів, на які центр зможе розраховувати.

ОСНОВНІ МОМЕНТИ

bottom of page