top of page
Якорь 11
ThinWebbedBarasingha-max-1mb.gif

1.  ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ  НА ПЕРІОД З 12.03.2020 по 30.05.2020 р.

Лекційний курс 

«Системи вимірювання, обліку і керування енерговикористанням» (гр.5621м)

Викладач – Голеншин В.В.

Лекційний матеріал на 18.03.2020 р.: «Методи та обладнання для визначення параметрів температурного режиму роботи систем та обладнання»    

2.  ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ  НА ПЕРІОД З 12.03.2020 по 30.05.2020 р.

Лекційний курс 

«Системи вимірювання, обліку і керування енерговикористанням» (гр.5621м)

Викладач – Голеншин В.В.

Лекційний матеріал на 18.03.2020 р.: «Методи та обладнання для визначення параметрів температурного режиму роботи систем та обладнання»    

3.  ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ НА ПЕРІОД З 12.03.2020 по 30.05.2020 р.

Лекційний курс

«Системи вимірювання, обліку і керування енерговикористанням» (гр.5621м)

Викладач – Голеншин В.В.

Лекційний матеріал на 25.03.2020 р. «Спеціалізовані вимірювання (Вимірювання рівня рідких і сипких тіл. Тахометри.)»

 4.  ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ НА ПЕРІОД З 12.03.2020 по 30.05.2020 р.

Лекційний курс

«Системи вимірювання, обліку і керування енерговикористанням» (гр.5621м)

Викладач – Голеншин В.В.

Лекційний матеріал на 01.04.2020 р. «Автоматизовані системи обліку та керування в енерговикористанні»

5.  ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ НА ПЕРІОД З 12.03.2020 по 30.05.2020 р.

Практичні заняття

«Системи вимірювання, обліку і керування енерговикористанням» (гр.5621м)

Викладач – Голеншин В.В.

Практичне заняття на 08.04.2020 р.

 

«Складання переліку вимог та підбір обладнання до автоматизованої системи керування енерговикористанням»

6.  ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ НА ПЕРІОД З 12.03.2020 по 30.05.2020 р.

Лекційний курс

«Системи вимірювання, обліку і керування енерговикористанням» (гр.5621м)

Викладач – Голеншин В.В.

Лекційний матеріал на 08.04.2020 р.

 

«Періодичність та номенклатура вимірювань при формуванні системи енергетичного менеджменту»

 7.  ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ НА ПЕРІОД З 12.03.2020 по 30.05.2020 р.

Лекційний курс

«Системи вимірювання, обліку і керування енерговикористанням» (гр.5621м)

Викладач – Голеншин В.В.

Лекційний матеріал на 15.04.2020 р.

 

«Діагностування енергетичного обладнання. Загальні поняття та визначення. Принцип діагностування устаткування. Таблиці несправностей. Прогнозування технічного стану»

8.  ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ НА ПЕРІОД З 12.03.2020 по 30.05.2020 р.

Практичні заняття

«Системи вимірювання, обліку і керування енерговикористанням» (гр.5621м)

Викладач – Голеншин В.В.

Практичне заняття на 22.04.2020 р.

 

«Розробка переліку вимірювань при проведенні енергетичного аудиту»

10. ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ НА ПЕРІОД З 12.03.2020 по 30.05.2020 р.

Лекційний курс

«Системи вимірювання, обліку і керування енерговикористанням» (гр.5621м)

Викладач – Голеншин В.В.

Лекційний матеріал на 29.04.2020 р.

«Задачі та види випробувань. Порядок їх проведення. Приймально-здавальні випробування»

«Системи вимірювання, обліку і керування енерговикористанням» (гр.5621м)
Якорь 1
Математический класс

ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ

НА ПЕРІОД З 12.03.2020 по 30.05.2020 р.

Лекційний курс

«Системи вимірювання, обліку і керування енерговикористанням» (гр.5621м)

Викладач – Голеншин В.В.

Лекційний матеріал на 18.03.2020 р.: «Методи та обладнання для визначення параметрів температурного режиму роботи систем та обладнання»

Базовий документ (додається): Денісов, А. К. та Денісов, С. А. Теплотехнічні вимірювання та прилади. НУВГП, Рівне, Україна. 2013. стр.19-60.

Додаткова література:

1. Теплотехнические измерения и приборы. Иванова Г.М., Кузнецов Н.Д., Чистяков В.С. Издательство: М.: Издательство МЭИ. 2005.

2. Вавилов, В.П. Инфракрасная термографическая диагностика в строительстве и энергетике [Текст] / В.П. Вавилов, А.Н. Александров – М.: Энергетик, 2003.

3. Справочник инженера по контрольно-измерительным приборам и автоматике [Текст] / Под. ред. А.В. Калиниченко – М.: Инфра Инженерия, 2008.

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПИСЬМОВОЇ ВІДПОВІДІ:

1. Які основні температурні шкали існують і де застосовуються. Як вони будуються, відмінність одна від одної. Одиниці вимірювання температури.

2. Які основні фізичні властивості покладені в основу роботи приладів для вимірювання температури?

3. Опишіть принцип роботи термометрів розширення, манометричних термометрів, наведіть основні види, недоліки та можливе застосування.

4. Опишіть принцип роботи термометрів опору та термоелектричних термометрів, наведіть основні види, недоліки та можливе застосування.

5. Опишіть безконтактний принцип вимірювання температури.

Питання для самостійного навчання:

1. Рівняння вимірювань теплової енергії і теплоносія в водяних системах теплопостачання.

2. Вимоги до метрологічних характеристик приладів обліку теплової енергії в водяних системах теплопостачання.

3. Конструктивне виконання теплолічильників, які використовуються для комерційного обліку в водяних системах теплопостачання.

Базовий документ (додається): Учет тепловой энергии в системах теплоснабжения [Электронный ресурс]: Учеб. пособие / О.Н. Устьянцева.

Якорь 2
Учитель Дать формулу на доске

ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ

НА ПЕРІОД З 12.03.2020 по 30.05.2020 р.

Практичні заняття

«Системи вимірювання, обліку і керування енерговикористанням» (гр.5621м)

Викладач – Голеншин В.В.

Практичне заняття на 25.03.2020 р. «Складання переліку вимог та підбір обладнання до вимірювальної системи енерговикористання енергетичного обладнання»

 

Базовий документ (додається): Денісов, А. К. та Денісов, С. А. Теплотехнічні вимірювання та прилади. НУВГП, Рівне, Україна. 2013.

 

Додаткова література:

1. Теплотехнические измерения и приборы. Иванова Г.М., Кузнецов Н.Д., Чистяков В.С. Издательство: М.: Издательство МЭИ. 2005.

2. Вавилов, В.П. Инфракрасная термографическая диагностика в строительстве и энергетике [Текст] / В.П. Вавилов, А.Н. Александров – М.: Энергетик, 2003.

3. Справочник инженера по контрольно-измерительным приборам и автоматике [Текст] / Под. ред. А.В. Калиниченко – М.: Инфра Инженерия, 2008.

 

КОНТРОЛЬНЕ ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПИСЬМОВОЇ ВІДПОВІДІ:

Розробіть схему вимірювань постачання теплової енергії і теплоносія для одного з об’єктів з підбором вимірювального обладнання та наведіть рівняння вимірювань теплової енергії і теплоносія для них:

– ІТП багатоквартирного будинку підключеного до двотрубної водяної теплової мережі (подавальний і зворотний трубопровід теплової мережі);

– ІТП багатоквартирного будинку підключеного до трьохтрубної водяної теплової мережі (подавальний і зворотний трубопровід теплової мережі, трубопровід гарячого водопостачання);

– ІТП багатоквартирного будинку підключеного до чотирьохтрубної водяної теплової мережі (подавальний і зворотний трубопровід теплової мережі, подавальний і циркуляційний трубопровід гарячого водопостачання);

– на джерелі теплової енергії для двотрубних водяних систем теплопостачання;

– на джерелі теплової енергії для парових систем теплопостачання.

Якорь 3
Учитель Дать формулу на доске

ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ

НА ПЕРІОД З 12.03.2020 по 30.05.2020 р.

Лекційний курс

«Системи вимірювання, обліку і керування енерговикористанням» (гр.5621м)

Викладач – Голеншин В.В.

Лекційний матеріал на 25.03.2020 р. «Спеціалізовані вимірювання (Вимірювання рівня рідких і сипких тіл. Тахометри.)»

 

Базовий документ (додається): Метрология и измерительная техника. Уровнеметрия жидких сред. Винокуров Б.Б. Издательство: Юрайт. 2016.

Додаткова література:

1. Денісов, А. К. та Денісов, С. А. Теплотехнічні вимірювання та прилади. НУВГП, Рівне, Україна. 2013.

2. Теплотехнические измерения и приборы. Иванова Г.М., Кузнецов Н.Д., Чистяков В.С. Издательство: М.: Издательство МЭИ. 2005.

3. Методы и средства измерений, испытаний и контроля : учебное пособие. В 5 ч. / А.Г. Дивин, С.В. Пономарев, Г.В. Мозгова. – Тамбов : Изд-во ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2012. – Ч. 2. – 108 с.

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПИСЬМОВОЇ ВІДПОВІДІ:

1. Наведіть перелік безконтактних методів вимірювання рівня.

2. Як класифікуються прилади для вимірювання рівня?

3. У чому полягає принципова відмінність акустичних рівнемірів від ультразвукових?

4. Що можна віднести до основного недоліку акустичних і ультразвукових рівнемірів?

5. Чому показники рівня, зняті з водомірного скла, будуть занижені у порівнянні з дійсним рівнем води в барабані котла?

6. Для чого гідростатичні рівнеміри оснащені зрівняльними посудинами?

Питання для самостійного навчання:

1. Вимірювання рівня сипких тіл.

2. Вимірювання числа обертів.

Базовий документ (додається): Денісов, А. К. та Денісов, С. А. Теплотехнічні вимірювання та прилади. НУВГП, Рівне, Україна. 2013.

Якорь 4
Учитель Дать формулу на доске

ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ

НА ПЕРІОД З 12.03.2020 по 30.05.2020 р.

Лекційний курс

«Системи вимірювання, обліку і керування енерговикористанням» (гр.5621м)

Викладач – Голеншин В.В.

Лекційний матеріал на 01.04.2020 р. «Автоматизовані системи обліку та керування в енерговикористанні»

 

Базовий документ (додається): Карпалюк І. Т., Комп’ютерні інформаційні технології в енергетиці : конспект лекцій / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. І. Т. Карпалюк. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. – 118 с.

Додаткова література:

1. Теоретические основы информационно-измерительных систем. Бабак В.П., Бабак С.В., Еременко В.С. и др. К. 2014.

2. Теплотехнические измерения и приборы. Иванова Г.М., Кузнецов Н.Д., Чистяков В.С. Издательство: М.: Издательство МЭИ. 2005.

3. Волков Ю.В. Системы технического диагностирования, автоматического управления и защиты: учебное пособие. Часть 1 / ВШТЭ СПбГУПТД. СПб., 2016.

 

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПИСЬМОВОЇ ВІДПОВІДІ:

1. Наведіть класифікацію автоматизованих вимірювальних систем.

2. Наведіть узагальнену схему інформаційно-вимірювальної системи (ІВС) та розгляньте основні операції її функціональних вузлів..

3. Проведіть аналіз функціональної схеми вимірювального каналу ІВС.

4. Наведіть класифікацію сигналів для передачі даних у вимірювальних системах.

5. Які переваги має впровадження автоматизованих систем АСКОЕ?

6. Наведіть загальну структуру АСКОЕ?

7. Надайте визначення системи АСКОЕ.

Питання для самостійного навчання:

1. Основи автоматизованого регулювання відпуску енергоносіїв.

2. Структурні, функціональні та принципові схеми автоматизації.

3. Класифікація систем автоматичного регулювання.

Базовий документ (додається): Учет, контроль и регулирование энергоресурсов: курс лекций / А. Н. Баран; под ред. В. А. Пашинского. – Минск : ИВЦ Минфина, 2018.

Якорь 5
Книги На шельфе

ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ

НА ПЕРІОД З 12.03.2020 по 30.05.2020 р.

Практичні заняття

«Системи вимірювання, обліку і керування енерговикористанням» (гр.5621м)

Викладач – Голеншин В.В.

Практичне заняття на 08.04.2020 р. «Складання переліку вимог та підбір обладнання до автоматизованої системи керування енерговикористанням»

 

Базовий документ (додається): Автоматизация тепловых пунктов: справочное пособие. Фаликов В.С., Витальев В.П. М: Энергоатомиздат, 1989.

 

Додаткова література:

1. Современные тепловые пункты. Автоматика и регулирование. Пырков В.В. -К: ІІ ДП «Такі справи», 2008.

2. Применение средств автоматизации "Данфосс" в тепловых пунктах систем централизованного теплоснабжения зданий. Пособие. Невский В.В., Васильев Ю.Б. Васильев Д.А., Гун В.А., Иночкин Е.В. -М: ЗАО "Данфосс", 2006.

3. Справочник инженера п