top of page

Навчання за напрямом "Системотехніка об'єктів морської інфраструктури та енергетичного менеджменту"

Загальна інформація

Необхідна умова світового рівня розвитку держави на сучасному етапі пов'язана з широким впровадженням державної політики енергозбереження та різних заходів щодо ефективного використання енергоресурсів  у всієї галузі народного господарства.

Побудова структури енергетичного менеджменту та використання новітніх технологій енергозбереження являються єдиною системою для виведення України на новий, сучасний рівень ефективного споживання енергетичних ресурсів. Розробка  таких заходів і рішень та ефективне впровадження енергоощадних технологій  вимагає підготовки спеціалістів , здатних на високому професійному  рівні  впроваджувати заходи з енергозбереження  для модернізації сучасних виробництв, створення конкурентоздатних наукомістких технологій , проведення новітніх наукових досліджень.

Миколаївська область належить до промислово-развинутих регіонів України, є провідною індустріальною частиною держави з численним населенням. Вона має статус великого багатофункціонального адміністративного, наукового, економічно та культурного регіону і визначається потужною, багатогалузевою промисловістю , що займає важливе місце в структурі народногосподарського комплексу країни.


Перспективним напрямками розвитку регіону є не тільки традиційно відомі кораблебудівні та машинобудівні заводи, а й багато муніципальних та приватних підприємств енергетичної сфери,  що потребують впровадження енергоощадних технологій та устаткування.

В нових соціально-економічних умовах ці підприємства можуть бути конкурентноздатними тільки за умови розвитку таких технологій, що є неможливим без участі фахівців із енергетичного менеджменту.

Якорь 1

Спеціальність: Теплоенергетика 
Спеціалізація : Енергетичний менеджмент 
Шифр: 144

Необхідна  умова  світового рівня розвитку держави на сучасному етапі пов'язана з широким впровадженням державної політики енергозбереження та різних заходів щодо ефективного використання енергоресурсів  у всі галузі народного  господарства.

Побудова структури енергетичного менеджменту та використання  новітніх технологій енергозбереження являються  єдиною 
системою для виведення України на новий, сучасний рівень ефективного споживання  енергетичних ресурсів.

Розробка  таких заходів і рішень та ефективне впровадження енергоощадних технологій вимагає підготовки спеціалістів, здатних на високому професійному рівні впроваджувати заходи з енергозбереження для модернізації сучасних виробництв, створення конкурентоздатних наукомістких технологій, проведення новітніх наукових досліджень.

Ознайомитись повністю>


Працевлаштування
Випускники які отримали професійні знання і навички енергетичного менеджменту здатні плідно працювати в суднобудівний , транспортній , машинобудівній та в інших галузях України і за кордоном.

Приклади професій:

 • керівники служби енергоменеджменту 

 • менеджери з організації ефективного використання енергії (енергоменеджери)

 • експерти з енергозбереження та енергоефективності

 • енергоаудитори для промислових комунальних та приватних підприємств міста  області  та країни в цілому

Приклади компаній на яких працюють випускники:

 • Миколаївська міська рада;

 • НУК імені адмірала Макарова ;

 • Миколаївський порт Ольвія;

 • Миколаївський морський торговельний порт;

 • ТОВ Миколаївський глиноземний завод;

 • Миколаївський річковий порт ДП АСК "УКРРІЧФЛОТ";

 • ООО "МарКоні";

 • Миколаївська обласна державна адміністрація;

та інші 

Якорь 2

Спеціальність: Суднобудування
Спеціалізація: Системотехніка об'єктів морської інфраструктури 
Шифр: 135

Суднобудування здавна вважається однією з пріоритетних галузей  у кожній країні. Необхідна умова світового рівня  розвитку держави на сучасному етапі пов'язана з розвитком суднобудування та морської інфраструктури.

 

Стрімкий розвиток морських та річкових портів півдня України, спричинений сприятливими географічними умовами, відкриває можливості для виведення та закріплення України на світовому рівні   морських та річкових торгових перевезень.

 

З іншого боку сучасний стан суднобудування та морської інфраструктури потребує найскорішого вирішення  питань щодо реструктуризації та переобладнання їх основних об'єктів, що пов'язано з науково-технічними основами розвитку України в статусі морської держави, раціонального використання природних ресурсів та їх відновлення за допомогою економічних механізмів.  

Ознайомитись повністю>

Загальна інформація

Розвиток галузі морської інфраструктури України та впровадження в неї інноваційних технологій управління вимагає спеціалістів, здатних на високому професійному рівні вирішувати завдання модернізації, пристосування до існуючого економічного становища, створення умов для прискореного технологічного переозброєння портів, забезпечення конкурентоспроможності їх діяльності, водночас зниження рівня негативних впливів на довкілля, створення конкурентоспроможними фахівцями в сфері морської інфраструктури.

Працевлаштування 
Випускники  які отримали професійні знання і навички системотехніки об'єктів морської інфраструктури здатні плідно працювати в суднобудівної, транспортної, машинобудівної і інших галузях України і за кордоном.

Приклади професій:

 • інженер системотехнік;

 • керівники та менеджери всіх рівнів в портах, морських агентських компаніях та всіх підприємств сфери  морської інфраструктури;

 • інженерно - технічні фахівці з проектування портових систем та комунікацій, розробки, експлуатації та ремонту устаткування на об'єктах морської інфраструктури міста, області та країни в цілому;

 • тощо  

Приклади компаній на яких працюють випускники:

 • Миколаївська міська рада;

 • НУК імені адмірала Макарова;

 • Миколаївський порт Ольвія;

 • Миколаївський морський торговельний порт;

 • ТОВ Миколаївський глиноземний завод;

 • Миколаївський річковий порт ДП АСК "УКРРІЧФЛОТ";

 • ООО "МарКоні";

 • Миколаївська обласна державна адміністрація та інші... 

bottom of page