top of page

1-5

У житті людини приходить час, коли прийняття рішення про отримання вищої освіти (читай - вибір життєвого шляху) набуває особливої ​​актуальності. 

НУК 2021

2021

АБІТУРІЄНТ

01

ЗАСАДИ

Як і раніше, питань виникає дуже багато, а рішення, зрештою, на найближчу перспективу, буде одне. Спробую допомогти абітурієнтові в рішенні даного питання, наскільки це вдасться, на основі висвітлення перспективних освітніх програм, які «культивуються» в ННЦМІ Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова (НУК).

2-5

ФАКУЛЬТЕТ МОРСКОЙ  ИНФРАСТРУКТУРІ НУК (ВСТУП....

БУДЕМО ЗНАЙОМІ!

Аналіз ринку праці, як в Україні, так і за кордоном призвів до того, що в 2013 році в університеті був створений факультет морської інфраструктури. Факультет був орієнтований на підготовку висококваліфікованих фахівців, здатних реалізувати комплекс системних задач розвитку морської інфраструктури, як в Україні, так і за кордоном шляхом впровадження сучасних технологій проектування, методів і моделей управління, підвищення енергетичної ефективності та екологічної безпеки з урахуванням проблем і особливостей соціально-економічного розвитку регіонів. Сьогодні ННЦМІ це сучасний науково-освітній комплекс, до складу якого входять спеціалізації : морська логістика, системотехніка морської інфраструктури та енергетичного менеджменту. 

02
kisspng-information-technology-
03

Науковий потенціал

02

 

Підготовка фахівців різного рівня (бакалаври, магістри) проводиться за наступними спеціальностями: ); 144 - Теплоенергетика (спеціалізація - Енергетичний менеджмент); 135 - Суднобудування (спеціалізація - Системотехніка об’єктів морської інфраструктури);  073 - Менеджмент (спеціалізація - Логістика).

3-5

01

Науковий потенціал ННЦМІ це 5 професорів, докторів технічних наук, 5 доцентів, кандидатів технічних наук, 4 старших викладача, 5 здобувачів наукових ступенів. В структурі центра є Науково-дослідний інститут інфраструктурних проектів, Центр прикладних досліджень в енергетиці та Центр прикладних проблем регіонального розвитку. Навчально-наукові лабораторії ННЦМІ оснащені сучасним обладнанням, програмними продуктами, які забезпечують не тільки підготовку фахівців високого рівня, але і виконання науково-дослідних і проектних робіт різного цільового призначення.

03


Деякі спеціалізації центра є унікальними. Так, підготовка за спеціалізацією «Системотехніка об’єктів морської інфраструктури» ведеться в Україні лише в ННЦМІ  НУК, а  підготовка за спеціалізацією «Енергетичний менеджмент» в Миколаївській області – тільки у нас.

04

Cпеціальності, за яким ведеться підготовка , потребують сучасні та перспективні ринки праці не тільки нашої держави, а й закордонні.

Закономірним буде питання про те, наскільки освітні програми підготовки фахівців відповідають сучасним освітнім трендам, які можливості працевлаштування випускників як за кордоном, так і в межах держави, скільки коштують освітні послуги і багато інших.

4-5
 

Думаю, що всі погоджуються з моїм переконанням, що перепусткою в майбутнє є знання. Майбутнє - це ера цифровізації, ера використання у всіх сферах життя комп'ютерної техніки.

 

Кожна з освітніх програм  враховує цей світовий тренд, а в залежності від спеціальності (спеціалізації) випускники опановують не тільки необхідні знання в базовій теоретичній і практичній підготовці, а й унікальні знання в предметній області їх комп'ютерного забезпечення.

 

З огляду на специфіку ННЦМІ, підготовка фахівців проводиться в рамках світових трендів: технологічних платформ Shipbuilding 4.0, SmartPort, BIM-технологій, технологій Е - менеджменту, морського просторового планування, розвиток яких активно підтримуються потенційними замовниками випускників.

З огляду на специфіку ННЦМІ, підготовка фахівців проводиться в рамках світових трендів: технологічних платформ Shipbuilding 4.0, SmartPort, BIM-технологій
04

Оволодіння цими знаннями дозволить дистанційно працювати як в країні, так і за її межами.

Тезово про кожну із спеціальностей (спеціалізацій). Останнім часом питання ефективного управління енергетичними ресурсами в різних галузях господарювання актуальні для всіх країн світу. Це визначило необхідність підготовки висококласних фахівців, в тому числі, керівників верхнього рівня в ієрархії управління енергетичними системами в рамках спеціалізації: «Енергетичний менеджмент».

 

Майбутні випускники набудуть знань в галузі: моделювання енергетичних систем та їх елементів; організації та проведення енергетичних обстежень; формування та постановки системи енергетичного менеджменту на підприємствах; управління проектами і програмами модернізації та реконструкції систем енергопостачання і енергоспоживання; проведення науково-дослідних робіт в галузі прикладних проблем енергетики та багато іншого.               

Це основні напрямки підготовки для магістерського рівня, рівень бакалавра передує магістерській підготовці та забезпечує базові теоретичні знання і практичну підготовку в даному напрямку.

 

Попит на фахівців даної спеціалізації високий як на малих підприємствах, так і на високо енергоємних.

 

Для отримання можливості вести приватний бізнес, в тому числі, підвищувати свою кваліфікацію, в центрі на основі наказу Державного комітету з енергоефективності та енергозбереження України діє спеціалізована комісія з сертифікації фахівців в області енергетичного менеджменту.

 

Сертифіковані спеціалісти реєструються в республіканській базі даних, і тільки вони мають право брати участь в численних тендерах, пов'язаних з проектами і грантовими програмами підвищення енергоефективності та енергозбереження. 

обожание

Діапазон працевлаштування фахівців великий: органи державного і місцевого самоврядування, підприємства та організації систем енергопостачання, енергоспоживання.

Инженер инспектирующих газовой линии

В Україні, тільки в ННЦМІ НУК, можна пройти навчання за спеціалізацією: «Системотехніка об'єктів морської інфраструктури». Спеціалізація орієнтована, в основному, на управління процесами експлуатації, модернізації та реконструкції портової інфраструктури на основі технологічних платформ SmartPort, технологій Е - менеджменту і морського просторового планування, що активно розвиваються за кордоном.

 

На мій погляд, в умовах зростаючої ролі морських і річкових портів спеціалізація дуже перспективна. Слід зазначити, що освіту за даною спеціалізацією вже отримали представники ТОП-менеджменту ряду портів України та суднобудівних підприємств.

 

Особливе місце в підготовці фахівців в ННЦМІ займає морська логістики,  спеціалізація - «Логістика». 

У сферу управління професійної діяльності випускників входять питання управління матеріальними, інформаційними, фінансовими потоками підприємств і організацій різних галузей господарювання, в тому числі, з огляду на спеціалізацію, підприємств морегосподарського комплексу.

 

Основу освітньої програми становлять дисципліни логістичного менеджменту, проектування логістичних систем, управління ланцюгами поставок, інформаційні системи і технології в логістиці, оптимізаційні моделі транспортної логістики, кластерні моделі водного транспорту і багато інших. Той, хто хоч частково знайомий з даною спеціалізацією знає, що його чекають прекрасні перспективи при працевлаштуванні.

Інструментальним арсеналом інформаційних технологій слід вважати комп'ютерні системи, які в сучасному розумінні являють собою єдине ціле технічного обладнання та програмного забезпечення.

5-5

Аэрофотоснимок контейнеров
05

Декан факультету морської інфраструктури НУК д-р техн. наук, проф. Ю. М. Харитонов.

bottom of page