Verification: 6d422e620a02746d
 

Спеціальності  КаПри

 

Широта та глибина знань

 


В процесі навчання студент:
 -навчиться розробляти різноманітні прилади;
- засвоїть прогресивні методи і засоби одержання інформації;
- засвоїть сучасні системи орієнтації та навігації, автоматичного керування морськими рухомими об'єктами, космічними і літальними апаратами, сучасні радіонавігаційні, гідроакустичні, геодезичні, лазерні та оптоволоконні системи;
- отримає високий рівень підготовки в галузі проблем, повязаних з контролем та діагностикою біологічних, технічних, фізичних та інших систем;
- набуде знання в галузі електроніки, схемо-техніки, системотехніки, прикладного та системного програмного забезпечення, необхідних для розробки, впровадження та експлуатаційного супроводження спеціалізованих комп'ютерних систем та бортових вимірювально-обчислювальних комплексів;
 -отримає навички побудови апаратних та програмних засобів проектування, аналізу та розробки спеціалізованих комп'ютерних систем, їх технічного і програмного супроводження;
- набуде знання метрологічного забезпечення виробництва та якості продукції.

 

Широкий спектр підготовки
На кафедрі морського приладобудування (КаПри) ведеться підготовка інженерів за наступними напрямками (спеціалізаціями):
 - морські прилади і суднові вимірювально-обчислювальні комплекси (поглиблена підготовка для роботи на судах і кораблях морського і річкового флотів, рибного господарства, ВМС України, суднобудівних заводах і проектних організаціях);
 - спеціалізовані комп’ютерні системи та ВОК (проектування, виробництво, експлуатація і ремонт апаратно-програмних комплексів спеціального призначення);

 - комп’ютерізовані системи та прилади медичної діагностики (поглиблена підготовка для роботи в системі охорони здоров’я, медичного приладобудування, технічного обслуговування і ремонту вітчизняної та закордонної діагностичної техніки);
 - лазерні та оптоволоконні прилади і системи зв’язку (поглиблена підготовка для роботи на підприємствах зв’язку, телебачення);
 - радіотехнічні і супутникові системи навігації і керування рухом у просторі;
 - прилади та системи екологічного моніторінгу;
 - комп’ютерні мережі, комп’ютерні системи.
Де будемо працювати?
Кафедра морського приладобудування готує інженерів для роботи:
- у науково-дослідних і проектно-конструкторсь-ких організаціях суднобудівної, авіаційної, ракет-но-космічної галузей;
 -на заводах приладобудування, машинобудування, суднобудування і конверсії, тобто на всіх промислових підприємствах міста, держави і країн ближнього і далекого зарубіжжя;
 -у державних і відомчих службах метрології й дослідних лабораторіях;
 -у дослідницьких закладах Академії Наук України;
 -на інженерних і керівних посадах, пов'язаних із дослідженням, розробкою, технологічним і метрологічним забезпеченням виробництва й експлуатації сучасних вітчизняних і закордонних приладів, засобів вимірювально-обчислювальної техніки, систем керування і контролю технологічного устаткування різного призначення;
 -у структурах управління, в тому числі банківських та спеціальних.

Ласкаво просимо на Капри!

 
ки.png
кии.jpg
пв.png
метрол.png
73311954_edited.jpg
заг.png
прааа.png