Спеціальності на кафедрі морська логістика

лог.jpg

Наукові дослідження кафедри морської логістики пов’язані з морегосподарським комплексом регіону. Кафедра морської логістики приділяє значну увагу проектуванню логістичних систем з урахуванням регіональних особливостей, що полягають в наявності значної протяжності водних шляхів, а також у значній кількості морських і річкових портів.

Одним з наукових напрямів у роботі кафедри морської логістики є застосування методів управління проектами при проектуванні логістичних систем.

Велика увага приділяється кафедрою науковим проблемам, пов’язаним з організацією вантажних робіт, які проводяться в причалах порта, на рейдах і в умовах відкритого моря.

Розроблені теоретичні основи і методи проектування облаштувань зниження контактних навантажень на суднові конструкції при операціях з плавучими об’єктами в умовах дії морського хвилювання. Виконаний аналіз стану і перспектив розвитку засобів захисту судів від ушкодження при спільній стоянці суден в умовах морського хвилювання. Здійснена оцінка ефективності використання кранцевого захисту на судах. Створені передумови для нормування параметрів кранцевого захисту суден, що швартуються в умовах морського хвилювання, і розробки приладового забезпечення контролю над безпекою спільної стоянки суден на рейді і в морі. Досліджений ряд існуючих кранцевих пристроїв і розроблені перспективні схеми кранцевого захисту, а також оригінальні конструкції гідравлічних, гідропневматичних, струминних, гравітаційних, еластичних подушок одно- і багатокамерних кранців для захисту суден і океанотехніки.

Для забезпечення проведення вантажних операцій на об’єктах морегосподарського комплексу кафедрою розроблені принципи оптимізації розрахунків і автоматизації проектування суднових пристроїв та конструкцій, які працюють у контакті з рідким і сипким вантажем. Особлива увага приділена використанню еластичних пристроїв і конструкцій, які кафедра досліджує та розробляє упродовж декількох років. Розроблені конкретні конструкції і пристрої, наприклад пристрої для переміщення і ущільнення насипних вантажів у трюмі судна, гнучкі трубопроводи, які працюють у морських умовах. Запропоновані конструкції різних спуско-піднімальних пристроїв, суднових трапів і скатів. Виконані дослідження спуско-піднімальних облаштувань підводних технічних засобів, розроблена методика вибору основних параметрів і розрахункових навантажень.

Сформовані передумови для створення стандартних логістичних одиниць водного транспорту морегосподарського комплексу регіону. Запропоновані принципи проектування універсального корпусу стандартного судна для велико-серійної будови. Досліджені перспективи застосування армоцементних конструкцій для створення суден і об’єктів океанотехніки, розроблений корпус універсальної баржі, що виготовляється з армоцементу.

Одним з перспективних напрямів наукових досліджень у сфері логістики кафедра вважає розробки в області збільшення експорту зерна та інших сипких вантажів через перевалочні термінали морегосподарського комплексу регіону. Особлива увага приділяється науковим проблемам транспортування нафти і природного газу підводними морськими трубопроводами. Важливе місце займають проблеми безпечної експлуатації суден і гідротехнічних споруд. Розроблений підхід до призначення обмежених районів плавання суден і особливо малих суден прибережного плавання. Створена методика розрахунку маневрених характеристик суден і штовхаючих буксирних складів для внутрішніх водних шляхів.

Також кафедра проводить наукові дослідження у сфері транспортної логістики (транспортування нафти і газу морем суднами і підводними трубопроводами), проектної логістики (комп’ютерне проектування віброзахисту суднових механізмів, технічних засобів океанотехніки, суднопідіймання та аварійно-рятувальних служб).

 
мен.png
морская логистика обучение в украине.png
морская логистика обучение в украине
п.png
морская логистика обучение в украине