Наукові дослідження кафедри

Наукові дослідження кафедри морської логістики пов'язані з морегосподарськими комплексом регіону. Кафедра морської логістики приділяє увагу проектування логістичних систем з урахуванням регіональних особливостей, які складаються в наявності значної протяжності водних шляхів, а також у великій кількості морських і річкових портів.

Одним з наукових напрямків в роботі кафедри морської логістики є застосування методів управління проектами при проектуванні логістичних систем.

Велика увага приділяється кафедрою наукових проблем, пов'язаних з організацією вантажних робіт, які проводяться на рейдах і в умовах відкритого моря.

 

  • Розроблено теоретичні основи та методи проектування пристроїв зниження контактних навантажень на суднові конструкції при операціях з плавучими об'єктами в умовах впливу хвилювання.

 

  • Виконано аналіз стану і перспектив розвитку засобів захисту судів від пошкодження при спільній стоянці суден в умовах хвилювання. Здійснено оцінку ефективності використання кранцевого захисту на судах.

 

  • Створено передумови для нормування параметрів кранцевого захисту суден, що швартуються в умовах хвилювання і розробки приладового забезпечення контролю над безпекою спільної стоянки суден на рейді і в морі.

 

  • Досліджено ряд існуючих кранцевих пристроїв і розроблені перспективні схеми кранцевого захисту а також оригінальні конструкції гідравлічних, гідропневматичних, струменевих, гравітаційних, еластичних, подушкові одне і багатокамерних корінців для захисту суден і океанотехніки.

Для забезпечення проведення вантажних операцій на об'єктах морегосподарського комплексу кафедри морської логістики розроблені принципи оптимізації розрахунків і автоматизації проектування суднових пристроїв і конструкцій, що працюють в контакті з рідким і сипучої середовищем. Особливу увагу приділено використанню еластичних пристроїв і конструкцій, які кафедра досліджує і розробляє протягом ряду років. Розроблено конкретні конструкції і пристрої, наприклад пристрої для переміщення і ущільнення насипних вантажів у трюмі судна, гнучкі трубопроводи, що працюють в морських умовах.

 

Запропоновано конструкції різних спускопідъомні пристроїв, суднових трапів і скатів. Виконано дослідження спускопідъомні пристроїв підводних технічних засобів, розроблена методика вибору основних параметрів і розрахункових навантажень.

Кафедрою морської логістики створені передумови для створення стандартних логістичних одиниць водного транспорту морегосподарського комплексу регіону. Запропоновано принципи проектування універсального корпусу стандартного судна для крупносерийной споруди.

 

Досліджено перспективи застосування армоцементних конструкцій для створення судів і об'єктів океанотехніки, розроблений корпус універсальної баржі, що виготовляється з армоцемента.

Одним з перспективних напрямків наукових досліджень в галузі логістики кафедра вважає розробки в області збільшення експорту зерна та інших сипучих вантажів через перевалочні термінали морегосподарського комплексу регіону. Особлива увага приділяється науковим проблемам транспортування нафти і природного газу підводними морськими трубопроводами.

Серед наукових розробок кафедри морської логістики важливе місце займають проблеми безпечної експлуатації суден і гідротехнічних споруд. Кафедрою розроблено підхід до призначення обмежених районів плавання суден і особливо малих суден прибережного плавання. Створено методику розрахунку маневрених характеристик судів і штовхає буксирних складів для внутрішніх водних шляхів.