top of page

Основні дисципліни які вивчають на кафедрі СМІіЕМ:

Системотехніка морської інфраструктури

Енергетичний менеджмент

Правове забезпечення діяльності в області об'єктів морської інфраструктури;

Управління проектами створення, будівництва, реконструкції портів і портових споруд;

Математичне моделювання систем і об'єктів морської інфраструктури;

Інформаційні технології в області проектування і експлуатації об'єктів морської інфраструктури;

Правове забезпечення діяльності в області енергетичного менеджменту;

Математичне моделювання енергетичних систем;

Енергозбереження та енергозберігаючі технології в різних галузях господарювання;

Системи вимірювання, обліку та управління використання енергії;

Маркетингові дослідження і інтегроване ресурсне планування;

Енергетичний менеджмент муніципальних і

промислових підприємств;

Системотехніка портового господарства;

Наукові основи управління проектами і програмами модернізації та реконструкції енергетичних об'єктів;

Системотехніка спеціальних перевантажувальних комплексів;

Системотехніка об'єктів морського транспорту;

Теорія систем і системний аналіз;

Моделювання процесів створення та експлуатації об'єктів морської інфраструктури;

Енергетичний аудит;

Глибокі знання цих дисциплін підносяться висококваліфікованими викладачами на базі сучасних ефективних методик. Лекції та практичні заняття проходять з використанням інформаційних технологій, сучасного вимірювального обладнання.

bottom of page