Verification: 6d422e620a02746d
 
Портовый работник

ПРО НАС

Головна - Про нас

Початком створення факультету морської інфраструктури Національного універси-тету кораблебудування ім. адм. Макарова є

наказ  ректора No 382к від 17 квітня 2013 р

Основне завдання факультету - підготовка висококваліфікованих фахівців, які здатні реалізувати комплекс системних задач розвитку морської інфраструктури України шляхом впровадження сучасних технологій проектування, методів і моделей управління, підвищення енергетичної ефективності та екологічної безпеки з урахуванням проблем і особливостей соціально-економічного розвитку регіонів.

  

Можливість створення факультету базувалася на тому, що вуз своїм науковим і педагогічним потенціалом може забезпечити підготовку затребуваних (в даний час і на перспективу) фахівців відповідних спеціальностей практично для всіх складових елементів морської інфраструктури - портів і припортових господарств, судноремонтних заводів, спеціалізованих вантажно-розвантажувальних комплексів , нафтовидобувних терміналів і т. д

  

Організація факультету відповідає основним положенням затвердженої стратегії розвитку університету, найважливішим з яких є пошук напрямків підготовки фахівців, затребуваних не тільки в Україні, а й за кордоном.

Дослідження
Наші викладачі та співробітники активно розробляють і впроваджують нові методології в процеси навчання вносячи ясність розуміння взаємодії сучасних технологій що застосованих в морській інфраструктурі. Ці методи створюють передумови для нових досліджень всього морегосподарського комплексу. Дізнайтеся про наші останні результати і підходах у навчанні учнів, до таких випробувань!

SAM_4201.JPG

д-р техн. наук, проф.  Ю.М. Харитонов  

"Розвиток морської інфраструктури України -необхідний шлях для розвитку держави!"

Очолює факультет- декан,

Факультет морської інфраструктури Національного університету кораблебудування імені  адмірала Макарова був створений за ініциативи ректора Рижкова С.С. ,та підтримки Вченої ради університету (наказ ректора No 382-к від 17 квітня 2013 року).

Остання редакція 17.09.2015р.

звіт до 95річчя НУК 

НА ПОЧАТКУ

ПРО  КАФЕДРИ

На  теперішній  час  структура факультету містить в собі кафедри системотехніки об’єктів  морської інфраструктури  і енергетичного  менеджменту (завідувач  – др. техн. наук, проф. Шевцов А.П.), морського приладобудування     (завідувач  –  др. техн. наук, проф. Жуков Ю.Д.), морської логістики (завідувач – др. техн.наук, проф. А.Я.Казарезов), а також лабораторію морської кібернетики (наук. керівник др. техн. наук, проф. Жуков Ю.Д.)  та  Центр  прикладних досліджень в енергетиці ( наук. керівник др. техн. наук, доцент Харитонов Ю.М.).

фми.png

З  моменту  створення  факультету його  співробітниками  реалізується 5-ти  річна  программа розвитку, яка спрямована на  забезпечення  підготовки висококваліфікованих фахівців, спроможних реалізувати комплексні завдання  розвитку морської  інфраструктури України у системі транснаціонального співробітництва  шляхом впровадження  сучасних технологій проектування, методів і моделей управління, підвищення екологічної безпеки та енергетичної ефективності з врахуванням особливостей сучасного стану і перспективного розвитку регіонів та країни в цілому.

Одним з найважливійших завдань на етапі становлення факультету стало завдання акредитації існуючих спеціальностей підготовки студентів та отримання ліцензій на нові спеціальності, які б в повній мірі забезпечили фахівцями перспективні напрямки розвитку морської інфраструктури України.

 

На сучасному етапі на факультете ведеться підготовка фахівців  за  наступними  спеціальностями: 8.05120105– «Системотехніка об’єктів   морської   інфраструктури»  (ліцензована  в 2015р.), 8.05060105– «Енергетичний менеджмент» (ліцензована в 2015р.), 8.03060107– «Логистика» (ліцензована  в 2015р.), 8.05010203– «Спеціалізовані     комп’ютерні системи»  (ліцензована в 2015р.), 8.05100302– «Прилади і системи точної механіки» (акредитована в 2015р.).

 

Факультет єдиний в Україні, який проводить підготовку фахівців за спеціальністю  8.05120105– «Системотехніка об’єктів морської  інфраструктури».

 

Науково-педагогічний  склад  факультету вдосконалює методичне забезпечення навчального процесу. Становлення факультету не можливо уявити без динамічного розвитку його матеріально-технічної бази. Так, з початку існування факультету виконано капітальний ремонт приміщення кафедри системотехніки об’єктів морської інфраструктури і енергетичного менеджменту, а також приміщення деканату факультету, в стадії завершення  капітального  ремонту знаходиться  приміщення  Центру  прикладних досліджень  в  енергетиці.  Готується план  розвитку  матеріально-технічної бази  кафедри  морської логістики.  За допомогою НПО «AMICO» та фірми «Шнайдер-Електрик-Україна» лабораторія морської кібернетики оснащена  сучасним  обладнанням,  на  якому вже  проводяться  навчальні  заняття. 

 

Лабораторією  морської  кібернетики запроваджені  курси  підготовки  фахівців  –  проектувальників  в системі «NUPAS-CADMATIC».

У відповідності до спільного наказу міністра освіти і науки України та  голови  Державного  агентства з енергоефективності  та  енергозбереження  України  Центр  прикладних досліджень  в  енергетиці,  який відомий за своїми науковими розробками як в Україні, так і за кордоном, отримав сучасні прибори для проведення енергетичних аудитів  та  організації навчального процессу з енергетичного менеджменту.

 

На  факультеті  активно  проводяться  наукові  дослідження  в  рамках   бюджетних,  госпдоговірних робіт та грантів, серед яких слід відзначити  грант  Европейського  союзу «BSBEEP»,  спрямований  на підвищення енергоефективності в системах централізованного теплопостачання.

 

За  напрямком  підготовки  науково-педагогічних  працівників  на  факультеті  захищена  1 докторська дисертація (Харитонов Ю.М., 2014р.) та  дві  кандидатських  дисертації (Долганов Ю.О.,  Ухін О.О, 2015р.), одна   кандидатська   дисертація прийнята  вченою  радою  НТТУ «КПІ»  до  захисту  (Двірна О.З., 2015р.). Готують до захисту дисертації 2 докторанти, 2 пошукачі та 4 аспіранти.

 

Етап  становлення  факультету продовжується.....  

Контейнеры доставка

 Про нас
 Щоб зрозуміти потреби людей   сьогодні, нам потрібне сучасне   мислення і нові наукові погляди - ті,   які ми створюємо, коли кілька   досліджень працюють в сінергіі. Ось   чому наш факультет пропонує   актуальні погляди на бачення науки   про морське господарство і сучасних   викликів енергозбереження ....


 Зв'яжіться з нами 

Підписуйтесь на нас

Інформація відправлена. Дякую!